Menu

Inzenden

Vakantieverslagen kunnen per email aan worden gestuurd.
De tekst van het verslag mag op de volgende manieren worden aangeleverd:

Gebruik geen bijzondere opmaak, maar wel een duidelijke indeling met alinea's en eventueel kopjes om de tekst in stukjes op te delen. Verder kunnen ook foto's als bijlage worden meegestuurd (maximaal 3 stuks). Neem in de tekst dan wel verwijzingen naar de foto's op, of geef een aparte opsomming met fotobijschriften.

^Naar boven